Tư vấn diện tích Câu Lạc Bộ

* Diện tích chuẩn cho 01 bàn bida : 27m2

- Chiều Ngang : 4.6m 
- Chiều Dài : 5.9m
- Số lượng Bàn : 01 Bàn
- Bàn cách Tường : 1m5

Mặt bằng với Diện Tích : 82m2 -> 100m2

- Chiều Ngang : 4.6m –> 5.6m 
- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 04 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m3
- Bàn cách Tường : 1m5-> 1m7

 

* Mặt bằng với Diện Tích : 106m2 -> 134m2

- Chiều Ngang : 5.9m –> 6.7m 
- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 06 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m3
- Bàn cách Tường : 1m5-> 1m8

 

Mặt bằng với Diện Tích : 125m2 -> 160m2

- Chiều Ngang : 7m –> 8m 
- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 08 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m5
- Bàn cách Tường : 1m5-> 2m

 

* Mặt bằng với Diện Tích : 153m2 -> 180m2

- Chiều Ngang : 8.5m –> 10m 
- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 10 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m2
- Bàn cách Tường : 1m5-> 2,2m

 

* Mặt bằng với Diện Tích : 170m2 -> 240m2

- Chiều Ngang : 10m –> 12m 
- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 12 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m5
- Bàn cách Tường : 1m5-> 2,5m