Tư vấn diện tích Câu Lạc Bộ

* Diện tích chuẩn cho 01 bàn bida : 25m2

- Chiều Ngang : 4.4m 
- Chiều Dài : 5.7m
- Số lượng Bàn : 01 Bàn
- Bàn cách Tường : 1m4

Mặt bằng với Diện Tích : 80m2 -> 100m2

- Chiều Ngang : 4.4m –> 5m
 
- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 04 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m3
- Bàn cách Tường : 1m4-> 1m7


* Mặt bằng với Diện Tích : 100m2 -> 130m2

- Chiều Ngang : 5.6m –> 6.5m
 
- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 06 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m3
- Bàn cách Tường : 1m4-> 1m8


Mặt bằng với Diện Tích : 125m2 -> 160m2

- Chiều Ngang : 7m –> 8m 
- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 08 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m5
- Bàn cách Tường : 1m4-> 1m8


* Mặt bằng với Diện Tích : 153m2 -> 180m2

- Chiều Ngang : 8.5m –> 9m 
- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 10 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m2
- Bàn cách Tường : 1m4-> 1m7


* Mặt bằng với Diện Tích : 170m2 -> 240m2

- Chiều Ngang : 9.5m –> 12m 
- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 12 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m5
- Bàn cách Tường : 1m4-> 2m