Bảng vẽ 2D, 3D Câu Lạc Bộ mẫu

Một vài bảng vẽ 2D, 3D tham khảo cho các Câu Lạc Bộ Bida đã hợp tác cùng Bida Thanh Minh

* Mặt bằng diện tích 267m2 - 10 bàn


* Mặt bằng diện tích 605m2 - 24 bàn


* Mặt bằng diện tích 240m2 - 10 bàn

* Thiết kế Câu Lạc Bộ mẫu* Một vài mẫu Phòng VIP Câu Lạc Bộ